2018 Etkinlikleri kapsamında Afgan kökenli lisans ve yüksek lisans öğrencileri Vakfımızda buluşturlar.

 Text/HTML
Küçült
     Ülkemize öğrenim görmek amacıyla gelen uluslararası öğrencilere olmak üzere tüm farklı kültürlere mensup insanlar arasında dostluk barış sevgi ortamı oluşturmak üzere kurulmuş bir gönüllü kültür kuruluşudur. Vakfımızın gayesi, yerli ve yabancı kültürleri araştırmak tanıtmak; bu kültürlere mensup insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesini sağlamaktır. Dinî, millî, tarihi, manevî, ahlâki ve kültürel değerlerimizi korumak, tanıtmak ve yaşatmak için her türlü faaliyette bulunmak, Vakıf evrensel barışı tesis etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, vakıf, dernek ve benzeri gerçek ve tüzel kişilerle, yetkili makamların izniyle, işbirliği yapmak, Vakıf gayesini gerçekleştirmek için; özel okul, üniversite, enstitü, kurs, dershane, kreş, rehabilitasyon merkezi ve bilgi, beceri, eğitim ve kültür ağırlıklı, meslek kazandırmaya yönelik her derecede ve her türlü geçici ve daimi müesseseler kurmak, işletmektir.. Bu tip faaliyetlere katkıda bulunup, Bu tip faaliyetlere iştirak eder ve aynı amaçla hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yaparmaktır.
 DnnForge - Son Haberler
Küçült
 Son Etkinlikler
Küçült
Tüm Etkinlikler
KARVAK Polatlı Gezisinde'ydi
 KARVAK Olarak 25 ülkeden 36 öğrencimizle birlikte Polatlı'ya Polatlı Belediyesinin k...